2017/5/28
News Code: 107
Visit Profile: 19406

اداره کل بیمه سلامت

معرفی دستگاه:

اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان متشکل از ادارات مدیریت، معاونت بیمه و درمان، اداره خدمات و امور اداری، اداره آمار و خدمات ماشینی، اداره امور مالی، اداره نظارت و ارزشیابی، اداره اسناد پزشکی، اداره بیمه گری و درآمد، اداره بیمه گری و درآمد شهرستانها و اداره روابط عمومی می باشد. همچنین ادارات بیمه گری و درآمد شهرستانی تابعه شامل شهرستانهای آبادان، اندیمشک، امیدیه، ایذه، باغملک، ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر و مسجد سلیمان می باشد.

بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت به تفکیک صندوق به شرح زیر می باشد:

 -1صندوق کارمندی (کارمندان دولت اعم از شاغل، بازنشسته، خودکفا، مشمول 9/2)

 -2صندوق خویش فرمایان (افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و بر اساس دستور العمل خاصی سازمان خودشان را بیمه می کنند(

 -3صندوق سایر اقشار (شامل آزادگان، جانبازان، خانواده شهداء، بسیجیان و حمایتی (افراد تحت پوشش بهزیستی(

 -4خویش فرمایان بستری شهری (افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نستند و بر اساس دستور العمل سازمان یک کارت بستری (فقط قابل استفاده در بیمارستانهای دولتی و جهت اعمال بستری) دریافت می کنند.

 -5 صندوق روستائیان و عشایر که دارای کارت روستایی و عشایر می باشند و در آنده نزدیک دفترچه درمانی دریافت خواهند کرد.

وظایف و اهداف:

این اداره کل با موسساتی (از قبیل پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، داروخانه ها، مراکز پاراکلینیک (آزمایشگاه ها، رادیولوژی و ... ) و بیمارستانها) قرارداد دارد که بر اساس ضوابط و قوانین سازمانی به افراد تحت پوشش این سازمان خدمات درمانی سرپایی و بستری ارائه می دهند. خدمات قابل ارائه به مردم توسط این دستگاه به شرح زیر می باشد:

 -1صدور و چاپ دفترچه درمانی یا کارت و تحویل آن به افراد تحت پوشش بر اساس روشهای استاندار سازمان

 -2پرداخت هزینه های خسارات متفرقه به افراد تحت پوشش

 -3پذیرش اسناد پزشکی از موسسات طرف قرارداد

 -4تایید نسخ داروئی

 -5عقد قرارداد با موسسات و تمدید آنها


طراحی و پیاده سازی: راد وب