2017/5/28
News Code: 108
Visit Profile: 2125

اداره کل پست

معرفی دستگاه:

ايران يكي از پيشگامان پست در جهان است و سابقه اي ممتاز در پيشينه پستي خود دارد. حكومتهاي ايراني قبل و بعد از اسلام به اهميت پست از لحاظ ارتباطي پي برده و از اين وسيله به عنوان يكي از تاسيسات زيربنايي براي ارسال و ابلاغ اوامر و نواحي حكومتي استفاده مي كردند و سعي در رونق و گسترش آن داشتند. در دوره قاجار و با روي كارآمدن اميركبير پست عمومي در ايران مورد استفاده مردم قرار گرفت و اداره پست به وزارت پست تبديل شد. از آن زمان تاكنون پست همچنان از اهميت خاصي برخوردار بوده و بعنوان يك وسيله ارتباطي ساده – سالم – سريع – ارزان و مطمئن نقش مهمي در برآوردن نيازهاي افراد داشته و نيز در جريان مناسبات اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و رشد و توسعه كشور را تسهيل مي نمايد. شركت پست جمهوري اسلامي ايران به پشتوانه اين تجربه طولاني و با شناختي دقيق از نيازهاي روزافزون مشتريان توانسته است با اجراي برنامه هاي جامع و زيربناي توسعه در بخش پست امكانات و خدمات متنوع پستي را باكيفيت و سرعت مطلوب در دسترس عموم مردم در سراسر كشور قرار دهد.

 شركت پست جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. قانون تاسيس اين شركت در سال 1366 تصويب و فعاليت آن در سال 1367 آغازشد اين شركت با هدف فراهم كردن تسهيلات لازم به منظور استفاده عمومي از خدمات پست براي ارتباط داخلي و خارجي اعمال سياست جامع در زمينه برنامه ريزي تاسيس – تجهيز- گسترش و بهره برداري از واحدهاي پستي و تامين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور و در راستاي هماهنگي با آخرين پيشرفتهاي تجربي و  تكنولوژي ارتباطات تاسيس شده است.

 اداره كل پست استان نيز در چند سال گذشته با ارتقاء كيفي و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محترم استان در جشنواره شهيد رجايي سه سال متوالي به عنوان واحد نمونه استاني برگزيده و معرفي گرديده است كه قطعا با بسترسازي مطلوبي كه طي سالهاي گذشته در بحث افزايش كمي و كيفي فضاهاي سرويس دهي تقريبا به ميزان 200درصد با آماده سازي اداره كل و مركز تجزيه و

مبادلات پست جنوب شرق كشور در خيابان آيت اله صدوقي و افزودن دفاترخدماتي از جمله شهيد بهشتي و دكتر شريعتي و همچنين راه اندازي دفاتر خدمات ارتباطي در نقاط مختلف استان و بهينه سازي شبكه حمل و نقل بهينه سازي نيروي انساني از طريق جايگزيني نيروهاي جوان و تحصيل كرده راه اندازي سرويس هاي نوين از قبيل پست الكترنيك، پست صوتي، پست مستقيم، پست يافته سرويس پيشتاز با رهگيري (t&t ،isp و وب كيوزك) دسترسي عزيزان را سهل تر و بهتر نموده است.اولين فرآيند اطلاع رساني به مشتريان با راه اندازي ايميل kermanpost_kaizen@yahoo.com راه اندلزي شد لذا خواهشمند است انتقادات مشكلات و پيشنهادات خود را به اين آدرس ارسال نماييد ضمناً با ارسال مشكلات خود واعلام آدرس الكترونيكي يا تلفن در اسرع وقت موضوع رسيدگي وپاسخ داده خواهد شد

وظایف و اهداف:

بررسي و مطالعه درجهت شناخت هرچه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تامين آنها.

تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع به منظور انجام خدمات پستي.

تاسيس تجهيز و گسترش واحدهاي پستي.

تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن.

واگذاري صندوقهاي پستي شخصي  در مراكز پستي و ادارت كل پست استان .

توزيع مرسولات پستي روزنامه و نشريات ادواري.

بررسي تنظيم و حفظ روابط با اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه هاي بين المللي مربوطه و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح.

شركت در مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست بمنظور تبادل نظر در مسايل پستي.

شركت پست جمهوري اسلامي ايران با آگاهي از تاثيرات عميق خدمات پستي در جامعه امروز تلاش مي كند تا با گسترش امكانات و تجهيز شبكه پستي زمينه دسترسي هرچه بيشترمردم را به آن فراهم نمايد. لذا اين شركت باراه اندازي سرويس هاي كارآمد براي رفع نيازهاي ارتباطي مردم و نيز بهبود ارائه خدمات پستي سعي نموده تا رضايت همگان را جلب كند.

اين امر باعث ايجاد سرويس هاي مختلف پستي ازجمله پست پيشتاز- پست مستقيم – پست تلفني 193 – صندوق پست صوتي- پست خريد الكترونيكي- پست ويژه – پست فرهنگي و برخي ديگر ازسرويسهاي پستي گرديد.

در ساليان اخير شركت پست در راستاي كاهش تصدي دولت و كوچك نمودن ساختار آن با تصويب آيين نامه همكاري با شركتهاي ديگر سعي در واگذاري امور پستي به بخش خصوصي دارد و به همين دليل ايجاد شركت « مادر تخصصي پست » در دستور كار وزارت مطبوع قرارگرفته است.

خصوصي سازي به مفهوم عرضه خدمات پستي از سوي بخش خصوصي جزو خط مشي ها و سياستهاي اساسي برنامه توسعه امور پست است و در اين زمينه گامهاي بلند عملي واجرايي برداشته شده كه اين امر موجب توسعه واحدهاي پستي و  نيز افزايش ترافيك و درآمد در پست خواهد شد.

شركت پست جمهوري اسلامي ايران با پيروي از سياستهاي تعيين شده فوق به خصوصي سازي در مراحل مختلف عمليات پستي اقدام كرده است از جمله واگذاري بخش قبول از طريق تاسيس نمايندگيهاي پستي و واگذاري حمل و نقل درون استاني به پيمانكار بخش خصوصي.

طرح ايجاد و اداره دفاتر مشترك پست و مخابرات روستايي با مديريت شركت پست كه از ابتداي سال 1382 آغاز شده يكي ديگر از اقدامات شركت پست است اين طرح در راستاي سياست دولت مبني بر تسهيل درخدمات رساني به مردم و توسعه و اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و افزايش نقاط تماس تجميع خدمات پست و مخابرات و استفاده بهينه از سرمايه گذاريهاي انجام شده راه اندازي شده است همچنين ايجاد دفاتر خدمات ارتباطي كه باسرمايه گذاري بخش غير دولتي راه اندازي شده و اكثرا در محدوده هاي شهري فعاليت دارند از ديگر نمونه فعاليتهاي اين شركت است. طرح جامع فناوري اطلاعات يا توسعه IT نيز با ايجاد زير ساختها و محيا نمودن بستري قوي در پست آغاز شده تا در آينده اي نزديك سرويسهاي نويني را كه با ماهيت امور پست متناسب باشد براي ارائه خدمات الكترونيكي بر اين بستر مستقر سازد. شركت پست با كسب افتخارات ارزشمند در عرصه ملي و به ويژه جشنواره شهيد رجائي طي سه سال متوالي نيز بعنوان واحد نمونه ملي در محورهاي صرفه جويي خردمندانه تمركز زدايي و واگذاري امور به مردم و تحكيم مباني ارزشي برگزيده شده است از ديگر اقدامات شركت پست در جلب رضايت مشتريان راه اندازي وب سايت و واحد ارتباطات مردمي بمنظور پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي مشتريان است.

خدمات و روندهای سازمانی

راهنمای ارباب رجوع روش های اداری:

فرايند اشتراك تمبر

فرايند ارسال مرسولات با پست عادي

فرايند اشتراك پست صوتي

فرايند قبول مرسولات سفارشي

فرايند قبول مرسولات پيشتاز

فرايند اشتراك پست الكترونيك

فرايند پست پيشتاز

فرايند پست تلفني


طراحی و پیاده سازی: راد وب