2017/5/28
News Code: 117
Visit Profile: 6586

سازمان منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند(آبادان-خرمشهر) پس از طي مراحل قانوني و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي در تاريخ 4/5/83، فعاليت خود را رسماً آغاز نمود. اين سازمان ، شهرهاي آبادان را که بدليل تاسيس پالايشگاه آبادان در سال 1912 ميلادي يکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور و خرمشهر را که بدليل وجود اولين بندر تجاري کشور از دير باز داراي موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط و شهر هاي بندري کشور بوده و همچنين جزيره زيبای توريستی مينو را تحت پوشش خود قرار داده و اکنون با تعيين اين منطقه با اين موقعيت ممتاز بعنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي ميرود تا به بزرگترين منطقه تجاری و صنعتی و گردشگری .خاورميانه تبديل شود .

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت بیش از 165 کیلو متر مربع در محل تلاقی اروند رود و کارون و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت می باشد. این منطقه از دیرباز به دلیل وجود آب شیرین رودهای کارون و اروند، امکانات حمل و نقل جاده ای ، ریلی و دریایی از مناطق مرزی و نفت خیز کشور بوده ومنجر به ایجاد اولین پالایشگاه نفتی خاورمیانه و بزرگترین بندر تجاری کشور شده است. وجود زمین های حاصل خیز کشاورزی و صید آبزیان و فرهنگ خاص بازرگانی در مردم از دیگر ویژگی های بارز این منطقه است.همچنین زبان و فرهنگ و نسبتهای خویشاوندی مردم منطقه با کشورهای همجوار نیز از مزیتهای منحصر به فرد می باشد.

اهداف کلی تشکیل منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند

کمک به توسعه صنعتی و تجاری منطقه و کشور

ایجاد اشتغال برای مردم منطقه و استان

رفع محرومیت و ایجاد رفاه اجتماعی و تسریع در بازسازی

افزایش در آمد ملی

ارتباط صنعتی و تجاری کشورهای همسایه و مسلمان

تثبیت امنیت ملی

استفاده بهینه از توان صنعتی و تجاری منطقه

بهره برداری بهینه از منابع و امکانات دریایی موجود

بازیابی نقش صنعتی و تجاری گذشته این مناطق

 


طراحی و پیاده سازی: راد وب