2017/5/31
News Code: 260
Visit Profile: 716

ارجان

اَرَّجان نام شهر و استانی متعلق به دوران میانی در ایران بود که در مرز خوزستان و فارس واقع شده‌بود. خرابه‌های این شهر در ۷/۵ کیلومتری شمال غربی بهبهان در دو طرف حاشیه رود کردستان اطراف مرقد امامزاده رضا واقع شده و امروزه با نام ارغون شناخته می‌شود. منابع تاریخی از نام‌های ارجان رام قباد، بِرام قباد، اَبَر قباد و به از آمِدِ کَواد استفاده کرده‌اند. برخی بر این نظر هستند که قباد اول پادشاه ساسانی در یورش به امیدا در شمال بین‌النهرین هشتادهزارتن از اهالی آن را به اسارت گرفته و به اینجا آورده و ایشان را به ساخت این شهر واداشته و به مرور شهر به مرکز تولید پارچه کتان که مردم امیدا در ساخت آن ماهر بودند مبدل شده‌است.


طراحی و پیاده سازی: راد وب